ניתוח SWOT


ניתוח SWOT

במצגת אסטרטגיה נערוך ניתוח SWOT. ולהלן הפירוט: * Strengths (חוזק) היתרונות התחרותיים של העסק בפנני המתחרים * Weaknesses (חולשות) תחומי החולשה של העסק הדורשים שיפור * Opportunities (הזדמנויות) זיהוי פוטנציאל לא ממומש * Threats (סכנות) גורמי הסיכוון שיכולים לאיים על העסק