פרסום ב Google


* פרסום ב Google בניית תכנית שיווקית + פילוח קהל לקוחות + אסטרטגייה שיווקית + כתיבת תכנים שיוקיים ומכירתיים. * פרסום ב Facebook / Instagram הפרסום כולל: 8 פוסטים + קידום ושיווק מקצועי + פוסטים וגרפיקה מקצועית הכוללים גרפיקה שיווקית ומכירתית.קידום ושיווק מקצועי + פוסטים וגרפיקה מקצועית הכוללים גרפיקה שיווקית ומכירתית.